top of page

Гостиная Нины

Ninas salong

Литературно-драматический спектакль погружает зрителей в поэтическую эпоху Золотого века и повествует об удивительной любви Нины Чавчавадзе и Александра Грибоедова.

Эта постановка – о встречах выдающихся людей в доме отца Нины, о ее детстве и встречах с Грибоедовым, о судьбе Грибоедова и его жены. И еще о той поэтической атмосфере, которая царила в этом доме и привлекала в гостиную всех великих поэтов Золотого века. Звучат стихи Пушкина, Лермонтова, Грибоедова, Бараташвили, Орбелиани, А. Чавчавадзе и Полонского, ”гости” гостиной разыгрывают отрывки из "Горе от ума" и "Грузинской ночи" Грибоедова.

В спектакле использованы исторические документы, архивные материалы, воспоминания современников, письма и научные исследования о жизни и творчестве А.С. Грибоедова, а также повесть Б. Изюмского «Нина Грибоедова».

Спектакль для взрослых и детей старших классов.
Премьера – 17 января 2019 г.
Продолжительность – 40 мин.

Den litterära och dramatiska föreställningen fördjupar publiken i guldålderns poetiska era och berättar historien om den fantastiska kärleken till Nina Chavchavadze och Alexander Griboyedov.

Denna produktion handlar om möten med framstående människor i huset till Ninas far, om hennes barndom och möten med Griboyedov, om Griboyedovs och hans hustrus öde. Och också om den poetiska atmosfären som härskade i detta hus och lockade alla guldålderns stora poeter till vardagsrummet. Dikter av Pushkin, Lermontov, Griboyedov, Baratashvili, Orbeliani, A. Chavchavadze och Polonsky hörs, "gäster" i vardagsrummet spelar ut utdrag från "Woe from Wit" och "Georgian Night" av Griboyedov.

Pjäsen använder historiska dokument, arkivmaterial, samtidens memoarer, brev och vetenskaplig forskning om A.S. liv och arbete. Griboyedov, liksom historien om B. Izyumsky "Nina".

Föreställning för vuxna och äldre barn
Premiär - 17 januari 2019
Längd - 40 minuter
Språk - ryska, libretto med beskrivningar av varje scen finns tillgängligRecensioner

Ваш отзыв успешно сохнанён. Спасибо!

genomsnittligt betyg är 3 av 5, baserat på 150 röster, Recensioner
«Огромное СПАСИБО юным артистам из Стокгольма за великолепное выступление перед обществом “Родник” в Skövde. Спектакль “Гостиная Нины” никого не оставил равнодушными. Это счастье – видеть такое активное новое поколение. Желаем вам новых творческих успехов!»
genomsnittligt betyg är 5 av 5

//Редакция портала «Союз русских обществ в Швеции»

31 мар. 2019 г.

«В первую очередь, меня порадовало то, что дети берутся за серьезные темы, которые касаются русской литературы и истории. Ну и, конечно, было приятно видеть в зале аншлаг и то, как тепло зрители воспринимали всё происходящее на сцене.»
genomsnittligt betyg är 5 av 5

//Людмила А. Турне, газета «Русский салон» №15

30 мар. 2019 г.

bottom of page